Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB - Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Digitalisering är en avgörande faktor för ökad konkurrenskraft och innovation inom industrin. Takten är långsam, och endast en liten del av svensk industri har påbörjat stegen mot digitaliserade produkter och processer. För att möta internationell konkurrens krävs en högre digitaliseringstakt i över hela industrin. Projektet har genom diskussioner och workshops med olika stakeholders tagit fram en ansats till en skalbar konsulttjänst och affärsmodell för att uppmuntra och stimulera digitalisering inom svensk industri.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram en ansats till konsulttjänst och ett konsortium som skall hjälpa småföretag att hantera de komplexa frågeställningarna digitaliseringen medför, få en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar i förhållande till deras egen verksamhet, vad som krävs för att gå vidare, och hur de själva kan arbeta långsiktigt med digitaliseringsfrågorna inom företaget. Efter steg 2 och under steg 3 skall tjänsten lanseras på bred front för att öka digitaliseringstakten bland främst små och medelstora industriföretag i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort följt den plan som gjordes upp initialt. Workshops har genomförts och gjort en konstruktiv diskussion kring potentiella lösningar möjlig. Genom en bred representation i workshoparna har vi säkerställt att vår föreslagna lösning inte dubblerar existerande insatser. Konsortiet har breddats i enlighet med den identifierade lösningen, till exempel har konsultbolag tagits in för att säkerställa en kommersiell drivning. Projektets analys är att vi kommit fram till en innovativ lösning som kommer att göra stor skillnad för digitaliseringstakten hos SMF.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04452

Statistik för sidan