Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering för framtidens vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator INTERAKTIVT LÄRANDE I VASASTAN AB
Bidrag från Vinnova 289 004 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet i denna fas var att utreda förutsättningar för vår framtida produkt, utforma strategier för utbildningsplattformen samt att påbörja utformandet av en framtida digital utbildningsplattform för vård och omsorg. I dag är betaversionen av plattformen färdigutvecklad och har testats. Samarbeten har inletts med fem potentiella kunder. Aktörerna finns både inom privat och offentlig sektor. Deras synpunkter kommer ligga till grund för sammanställning av den slutgiltiga produkten. Responsen för digitala utbildningar har varit positiv.

Resultat och förväntade effekter

En marknadsundersökning har gjorts som lagt grunden för våra affärsstrategier, prismodellering och de vitala delar som är nödvändiga för utveckla en plattform i denna magnitud. Prognoserna i undersökningen har även bekräftats då beslutsfattarna och personal som varit med och testat visat ett genuint intresse för produkten. Marknadsundersökningen visar att det finns stor potential att utveckla digitaliseringen inom vården.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en kvalitativ och en kvantitativ marknadsundersökning. Marknadsundersökningarna lade grunden för hur produkten ska utformas, vad kunden efterfrågar och hur en oprövad marknad ska approcheras. Tillsammans med samarbetspartners sammanställdes en demoversion av plattformen som nu testats. Vår förhoppning är att de aktörer som visade tidigt intresse blir så kallade “early adopters” och slutligen kunder när utbildningsplattformen är i färdigt skick.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00725

Statistik för sidan