Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av tvätt- kemtvättsbranschen för ett mer hållbart och jämställt samhälle

Diarienummer
Koordinator Washaway AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektet syftade till att validera gångbarheten hos en digitaliseringstjänst inom tvätt- och kemtvättsbranschen där den tilltänkta tjänsten hade som målsättning att öka tillgängligheten till tvätt- och kemtvättstjänster genom att via en mobilapplikation ("app") erbjuda leverans av tvättat gods till och från hemmet. Under projektet har en MVP (minimum viable product) i form av en app arbetats fram, som utgör själva kontaktytan med kunden och där kunden lägger sin order.

Resultat och förväntade effekter

Tjänsten har genererat ett tillfredsställande antal ordrar, vilket borgar för vidareutveckling av tjänsten och framförallt infrastrukturen bakom kundinterfacet för att kunna validera och vinna ytterligare vinster i form av positiva sidoeffekter såsom skapande av nya arbetstillfällen, men framförallt vad gäller omfattande miljövinster där bolaget som en del av projektet kunnat arbeta fram en plan och struktur som vid genomförande avsevärt kan minska vattenförbrukning och utsläpp av kemikalier och mikroplaster i avloppet jämfört med andra tjänster samt med tvätt i hemmet.

Upplägg och genomförande

Grundarteamet har uteslutande genomfört projektet med mycket lite extern input. All teknisk infrastruktur har utvecklats internt, helt utan externa konsulter, och ägs således av bolaget. Kundkretsen som använts för att validera gångbarheten i tjänsten har rekryterats genom kostnadseffektiva marknadsföringsinsatser vilka också skötts enbart med hjälp av intern kompetens.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04047

Statistik för sidan