Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av diskrimineringslagen

Diarienummer
Koordinator GOEQUAL AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projekt har varit att utveckla ett digitalt verktyg som hjälper arbetsgivare att steg för steg säkerställa att de lever upp till den relativt nya Diskrimineringslagen som många upplever krånglig och svår. Genom att korsbefrukta it och antidiskriminering så har vi utvecklat en första prototyp inom två av Diskrimineringslagens områden; Rekrytering och sexuella trakasserier. Användare (organisationer samt företag) är kontrakterade för att pröva produkten i sina verksamheter under sex månader. Därmed anser vi att såväl syfte som mål är uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår prototyp är början på ett digitalt verktyg som underlättar för arbetsgivare att säkerställa att de följer diskrimineringslagen vilket bidrar till ett inkluderande arbetsliv fritt från diskriminering och att människor kan bidra utifrån sin fulla potential. Prototypen har prövats på tre företag/organisationer men tiden har varit för kort för att mäta uppnått resultat och effekter.

Upplägg och genomförande

Vi har sökt och funnit mycket kunskap, men det finns mer att utforska. Vi har undersökt behov hos arbetsgivare och utformat en första prototyp av produkt som ska prövas i ett mer skarpt läge. En av de partners som vi angav i ansökan hoppade av, men vi har i stället anslutit andra. Vi har digitaliserat ett antal analoga arbeten i organisationerna som upplevs ta tid. Mer resurser än beräknats har behövt läggas på programmering. Mer tid än beräknat behövde läggas på att förstå den omfattande diskrimineringslagen och hur den lättast kan tillgängliggöras för arbetsgivare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01388

Statistik för sidan