Digitalisering av diskrimineringslagen

Diarienummer 2018-01388
Koordinator GOEQUAL AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Sedan drygt ett år tillbaka har Sverige en ny diskrimineringslag som ställer krav på arbetsgivare att bedriva ett förebyggande och främjande arbete mot diskriminering. Lagen efterlevs inte. Ett skäl som vi identifierat är att få arbetsgivare vet hur och vad de ska göra. Därför korsbefruktar vi i detta projekt åtgärder för antidiskriminering med it för att kunna erbjuda ett konkret och lättförståeligt digitalt verktyg som säkerställer att arbetsgivare som jobbar i verktyget efterlever lagen.

Förväntade effekter och resultat

Vi bygger ett digitalt verktyg som hjälper arbetsgivare att leva efter lagen. Med verktyget får arbetsgivaren konkreta åtgärder och möjlighet att dokumentera sitt antidiskrimineringsarbete så som lagen föreskriver. Med verktyget spar arbetsgivaren tid och antidiskrimineringsarbetet stärks. Samhällseffekten blir att människor kan bidra utifrån sin fulla potential, utan att tryckas tillbaka av diskriminering. Det är positivt för enskilda individer men också företag, organisationer, samhälle och ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Vi samlar referensgrupper bland såväl tilltänkta användare som experter inom antidiskriminieringsområdet för att säkerställa att åtgärderna är de rätta och de mest verkningsfulla. När upplägg och åtgärder definierats utifrån referensgrupper samt forskning bygger vi ett antidiskrimineringsspår i vårt digitala verktyg GOEQUAL, som idag omfattar jämställdhet. Efter byggande möter vi marknaden med tjänsten.

Externa länkar

Vi kompletterar vårt digitala verktyg för jämställdhet att också inkludera övriga diskrimineringsgrunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.