Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av administrativa processer skolan

Diarienummer
Koordinator imCode Partner AB
Bidrag från Vinnova 499 300 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vinnovaprojektet ”Digitalisering av Administrativa Processer i Skolan” (DAPS) mål var att skapa en utvecklingsbar affärs- och utvecklingsmodell för det befintliga systemet iVIS (se nedan). Det har vi genomfört med lyckat resultat. iVIS är en databas som skapades i en VINNOVA-finansiering 2015 och har som mål att öka utvecklingshastigheten i skolans digitalisering, öka möjligheterna till innovation och att flytta kontrollen över skolans information från leverantörer till skolans intressenter. Det innebär att skolan får direkt och komplett kontroll över sin information.

Långsiktiga effekter som förväntas

iVIS förändrades till iVIS QDB (Quality DataBase) - en plattform för ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att samla data från andra system, uniformera datat och skapa rapporter där olika nyckeltal kan följas över tid, ger vi ett gott underlag för kvalitetsarbetet. Vi kan förser skolledning och myndigheter med olika former av statistik och rapporter, levererar data öppet till andra leverantörers tjänster och är navet i ett kommande ekosystem av information. Vi ger skolan tillgång till sin egen information och vi öppnar för fler smarta (ibland AI-baserade) tjänster i skolvärlden.

Upplägg och genomförande

Under DAPS-projektet har vi ändrat vår utgångspunkt för affärsmodell. Vi genomförde analyser tillsammans med företag, organisationer och kommuner som visade att svårigheterna med den tänkta affärsmodellen var för stora. Vi fick då förslaget att låta iVIS bli en utgångspunkt för ett systematisk kvalitetsarbete. Också vår medverkan i SKLs infrastrukturgrupp indikerade att det digitala stödet för systematisk kvalitetsutveckling var ett eftersatt område. Detta ledde till rejäla omsvängningar i arbetet som resulterade i en ny affärsmodell för iVIS iVIS QDB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00331

Statistik för sidan