Digitalisering av administrativa processer skolan

Diarienummer 2018-00331
Koordinator imCode Partner AB
Bidrag från Vinnova 499 300 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Syftet med Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS) är att skapa en öppen grundläggande digital plattform för en helt digitaliserad skola. Under projektet utvecklas en affärsplan som styr all vidare utveckling, validering och verifiering samt kommersialisering av iVIS. Det övergripande målet är att aktivt driva digitaliseringen av administrativa processer i skolan.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen som är öppen, skalbar & erbjuder en hög grad av kompatibilitet, för att understödja utbildning av hög kvalitet. Genom öppenheten kan ett stort antal marknadsaktörer och andra intressenter ges tillgång till plattformen, vilket skapar förutsättningar för snabb utveckling och hög kvalitet i tjänsteutbudet. En ny modell för ett digitalt ekosystem, där användardriven utveckling etableras vilket ger fördelar för både studenter, föräldrar, utbildare och administratörer kommer att resultera i ett mer inkluderande utbildningssystem både i Sverige & internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

3 steg: 1. företagsanalys - granskning av nuläge och extern miljö med fokus på att kartlägga värde för slutanvändare 2. affärsanalys - för att optimera prissättning och affärsmodell utifrån vision, värderingar & långsiktiga intäktsmål 3. Utveckla en affärsplan - formulera en affärsstrategi och utveckla en affärsplan som ska fungera för framtida kommersialiserings- och exploateringsverksamhet Projektgrupp - experter inom området Styrgrupp - intern förankring & godkännande Referensgrupp - rådgivande & förankring Koordinator - kontaktyta mot off sektor

Externa länkar

iVIS - the innovative Business system in the School

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.