Digitaliserad Sodapanna

Diarienummer
Koordinator ACOSENSE AB
Bidrag från Vinnova 330 500 kronor
Projektets löptid juni 2019 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Syftet är att utreda om ett FUI projekt har möjlighet att lyckas utveckla den digitala styrningen av sodapannans driftegenskaper. Ett framtida FUI projektet skulle utveckla styrningen av sodapannan med hjälp av Acosense instrumentet och machine learning för att kunna ge rekommendationer för åtgärder som optimerar driften av sodapannan. Målet med förstudien är att kartlägga om potentiella matematiska metoderna kan identifieras samt att avgöra om ljuddata kan beskriva förändrade driftlägen.

Förväntade effekter och resultat

Analys av kundvärdet av en ökad digitalisering av sodapannastyrningen så som besparingspotential genom att optimera sodapannans drift. Analys av ingående driftparametrar samt analys av vilken påverkan parametrar har på ljudbilden, driftsituationen samt kopplingen mellan dem. En lista av matematiska metoder som inkludera flera parametrar i analysmodellen för insamlade data. Kartlagt potential och möjligt eller ej genomförande av FUI projekt

Planerat upplägg och genomförande

Acosense kommer att sätta upp två system på Nordic Papers (NP) bruk i Bäckhammar för att analysera ljudbilden av svartluten som går till sodapannan under två månader. FCC genomför parallellt med detta en litteraturstudie kring matematiska modeller med multipla parametrar som input. De mest lovande metoderna testas sedan på den insamlad data i kombination med andra driftparameter från sodapannan. NP och Acosense identifiera avvikande händelser kring sodapannan som input till dataanalys. Detta ger en samlad bedömning om det är värt att genomföra ett FUI projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.