Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Digitaliserad Sodapanna

Diarienummer
Koordinator ACOSENSE AB
Bidrag från Vinnova 330 500 kronor
Projektets löptid juni 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Acosense, Fraunhofer-Chalmers Centre och Nordic Paper Bäckhammar har identifierad en potentiell lastökning på 10% för sodapannor, med stora ekonomiska vinster. Med hjälp av Acosense instrument kunde både svartlutens och insprutningssystemets fingeravtryck identifieras. Ändringar i systemet kunde detekteras och bekräftades av en erfaren operatör som värdefull information. Nödvändiga förutsättningar för ett genomförande projekt har identifierats för att ta systemet till ett digitalt hjälpmedel för att köra sodapannor optimalt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en tydlig beskrivning vilka förutsättningar som finns för att lyckas med ett genomförande projekt. Det inkludera en rapport från Fraunhofer-Chalmers Centre kring ändringar i systemet och korrelationen till andra systemparametrar vid sodapannan, samt en besparingskalkyl av Acosense som har ställts upp och sammanfattades i en rapport. Det har under förstudien också kommit fram vad som måste finnas på plats för att genomförandeprojektet kan lyckas med att generera en ca. 10% lastökning i sodapannan.

Upplägg och genomförande

Acosense installerade två system som levererade data för Fraunhofer Chalmers Centers (FCC) dataanalys. Den insamlade data sammankopplades med ca. 100 olika parameter för sodapannan som används idag för att styra/reglera sodapannan. Signifikanta avvikelser diskuterades med en erfaren operatör på Nordic Paper Bäckhammar (NPB) för att identifiera orsaken och bedöma hur värdefullt den informationen är för att köra sodapannan. En tes om anledning för ändringarna i systemet ställdes upp och bekräftades av NPB:s operatör samt vilka inställningar som skapa det försämrade driftläge.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2019

Diarienummer 2019-02538

Statistik för sidan