Digitaliserad Skallgång

Diarienummer 2018-01762
Koordinator Linköpings universitet - Avdelningen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 2 431 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Målet med projektet ”Digitaliserad Skallgång” är att utveckla och demonstrera den teknik som behövs för att skapa ett automatiserat drönarsystem för eftersök. Syftet är att lägga grunden för utvecklandet av ett drönarsystem som är enkelt att handhava och som på ett tillförlitligt sätt kan stötta räddningspersonal att göra effektivare och säkrare eftersök i alla typer av scenarier, miljöer och väderförhållande.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är, utöver den tekniska utvecklingen av lokaliserings och planerings metoder, en teknikdemonstrator som visar på potentialen och möjligheterna med automatiserat drönarsystem vid eftersök. Demonstartorn kommer ligga tillgrunden för vidareutvecklingen av ett användarvänligt autonomt drönarsystem som uppfyller slutanvändarnas, dvs polisens och räddningspersonalens, behov och krav.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 5 arbetspacket. Packet 1-3 handlar om utvecklandet av sensor-fusions teknik som kan användas för att lokalisering av försvunna personer. Experiment för att samla in data kommer ske under sommaren 2018. Denna data kommer ligga till grunden för algoritm utvecklingen. Packet 4 handlar om att utveckla planerings metoder för att skapa ett autonomt drönarsystem. Utveckling av dessa kommer initialt ske vid Linköpings universitets testarena för drönare. Packet 5 handlar om användarperspektiv och kommer ske fortlöpande i samarbete med Reccos partnernätverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.