Digitaliserad avfallinsamling

Diarienummer 2018-03681
Koordinator AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Genom att utveckla en testbädd och öppna upp vår verksamhet för tester vill vi bidra till att avfallsbranschen tar det stora klivet in i den digitala transformationen, vilket vi är övertygande om ger möjligheter att drastiskt effektivisera avfallsinsamlingen för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det övergripande målet och syftet med detta förstudieprojekt är att ta fram ett väl genomarbetat underlag och en komplett projektspecifikation för att kunna gå vidare med ett genomförandeprojekt i vilket en testbädd kan förverkligas.

Förväntade effekter och resultat

Det finns en enorm möjlighet för utveckling av nya tekniker, lösningar och innovationer relaterat till en digitaliserad avfallsinsamling, och vi är övertygande om att en sådan utveckling gynnas starkt av en öppen testbädd kopplad till en verklig verksamhet. Den testbädd som vi avser att utveckla är i form av både en fysisk och virtuell miljö där testare effektivt kan genomföra tester och demonstrationer av sina lösningar i vår verksamhet, dvs. under verkliga och verklighetsnära förhållanden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av AÖS i rollen som projektägare och testbäddsutvecklare, med stöd av Högskolan i Skövde som har kompetens inom digitalisering och digitaliserade lösningar. Det praktiska projektarbetet är uppdelat i sex aktiviteter. För de olika aktiviteterna tillsätts arbetsgrupper med deltagare från AÖS och Högskolan i Skövde med lämplig kompetens för den specifika aktiviteten. Aktörer utanför projektkonsortiet engageras också i flertalet av aktiviteterna för att inhämta ytterligare kompetens i specifika frågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.