Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitaliserad avfallinsamling

Diarienummer
Koordinator AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudieprojektet har varit att undersöka möjligheterna för en testbädd med fokus på digitalisering inom avfallsinsamling, där testbädden implementeras i vår egen verksamhet. Målet för projektet var att ta fram ett väl genomarbetat underlag och en komplett projektspecifikation för att kunna gå vidare med ett genomförandeprojekt i vilket testbädden förverkligas. Såväl syfte som mål med projektet har uppfyllts; vi har undersökt möjligheterna att utveckla en testbädd i vår verksamhet och utarbetat en ansökan till Vinnova om fortsättningsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har enligt plan resulterat i ett komplett underlag för ett fortsättningsprojekt. Vi har framgångsrikt genomfört dom planerade aktiviteterna i form av behovs- och marknadsanalys, omvärldsanalys, inventering av befintliga testbäddar, jämställdhetsanalys, informationsspridning och projektspecifikation.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i form av sex arbetspaket (aktiviteter) vilka har genomförts enligt den uppsatta projektplanen utan några egentliga avvikelser. Projektets upplägg har känts effektivt och dess innehåll har lett fram till att vi har uppfyllt projektets mål om en ansökan om genomförandeprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2018

Diarienummer 2018-03681

Statistik för sidan