Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB
Bidrag från Vinnova 1 750 150 kronor
Projektets löptid september 2023 - mars 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att främja hållbar utveckling och reglering av delad mikromobilitet genom att tillhandahålla kvantitativa insikter baserade på big data om prestanda (dvs. hållbarhet och effektivitet ur både användar- och systemperspektiv) för olika typer av delad mikromobilitet, och digitala lösningar för avancerad styrning av delad mikromobilitet. Särskild vikt läggs vid att utnyttja nya tekniker, inklusive big data, djupinlärning och digitalisering, för att utveckla och implementera en uppsättning nya analysmetoder.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt syftar till att utveckla ett robust ramverk och digitala verktyg baserade på big data för att effektivt planera och hantera delade mikromobilitetstjänster. Genom samarbete mellan akademiska experter från Chalmers tekniska högskola, systemanalysutövare från WSP och CERO samt Stockholms stads intressenter, kommer detta förslag att demonstrera nyskapande samarbete. Målet är att skapa skalbara digitala lösningar som kan enkelt anpassas och användas i andra städer över hela Europa och globalt.

Planerat upplägg och genomförande

De huvudsakliga målen kommer att uppnås genom tre arbetspaket (AP). AP 1 fokuserar på att utveckla metoder för att kvantifiera användar- och systempåverkan av olika delade mikromobilitetssystem (SMS), med demonstrativa fallstudier baserade på data från svenska städer (Stockholm och Göteborg). Med grund i AP 1 syftar AP 2 till att utveckla tekniska innovationer (modeller och digitala dashboards) för att bedöma hur SMS-prestanda förändras med olika hanteringsåtgärder. AP 3 kommer att utforska effektiva åtgärder för att främja hållbarhet och effektivitet inom SMS.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 augusti 2023

Diarienummer 2023-01042

Statistik för sidan