Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Twin Cities etapp1 2022-2024

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 34 596 968 kronor
Projektets löptid februari 2020 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Kompetenscentrum 2020

Syfte och mål

Centrumet skall bedriva forskning samt utveckla och tillämpa teknik för att skapa digitala tvillingar av städer och regioner. Spetsforskning kommer att bedrivas inom 8 olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

Förväntade effekter och resultat

Att genom utveckling och användning av digitala tvillingar väsentligt stärka design- och planeringsprocessen av livskraftiga och hållbara städer och samhällen.

Planerat upplägg och genomförande

Centrumets aktiviteter inom vart och ett av de 8 forskningsområdena kommer att ledas av ett par av forskningsledare, en från akademin och en från industrin. Aktiviteterna kommer överses av en centrumstyrelse och de dagliga aktiviteterna kommer att ledas och koordineras av en centrumföreståndare, viceföreståndare och koordinater. Centrumet skall sträva efter att involvera centrumets alla parter och verka för aktivt utbyte och samverkan mellan de olika forskningsområdena.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juni 2023

Diarienummer 2019-00041

Statistik för sidan