Digital platformstvilling - DPT

Diarienummer 2017-04859
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att skapa förutsättningar att återanvända insamlade data från system som är i bruk och som tidigare har konstruerats. På så sätt kan nya produkter effektivare bedömas baserat på tidigare erfarenhet. Målet med projektet är att möjliggöra modellering och utforskning av nya alternativa konfigurationer som representerar samspelet mellan en mängd produkter och maskiner i tillverkningen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till flera kort- och långsiktiga effektmål i NFFP7. Ur GKNs perspektiv är stärkt konkurrenskraft av yttersta betydelse. Projektet kommer leda till en förbättrad förmåga att bedöma risk, potential och analysera värde av teknologiinnehåll vilket är avgörande för att kunna introducera lönsamma produkter på marknaden. Stärkt samverkan mellan institutionen för Industri- och Materialvetenskap (IMV) och GKN skapar en starkare forskningsmiljö för doktorander vid Chalmers.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras i samarbete med en doktorand och dess handledare på institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med forskningsavdelningen på GKN Aerospace Engine System i Trollhättan. Doktoranden kommer att tillägna en del av sin tid på GKN för att genomföra diverse studier relaterat till sin forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.