Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital platformstvilling - DPT

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 070 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att undersöka huruvida digitala tvillingar, som kan representera en mängd enskilda produkter och maskiner i tillverkningen, kan användas som stöd i konceptutvecklingsfaser. Målet har varit att bidra till att skapa en digital utvecklingsmiljö som bygger på att ta tillvara på befintlig design- och tillverkningskunskap för att ta mer tillförlitliga designbeslut. Detta har möjliggjorts genom att förbättra en teknik för funktions-modellering samt en PLM-miljö som framgångsrikt demonstrerats i ett verkligt fall från GKN.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat visar på hur redan utformade produkter och maskiner i tillverkningen kan modelleras och sammankopplas som grund i att återanvända design- och produktionsinformation bland många nya koncept. En kombination av regelbaserade (snabba) och simuleringsbaserade (mer exakta) metoder för producerbarhetsbedömningar presenteras. Detta tillvägagångssätt kan bidra till att valet av nya konceptalternativ kan göras med större tillförlitlighet utifrån konceptens värde.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett samarbete mellan Chalmers och GKN. Tillsammans har parterna kunnat demonstrera nya metoder genom att modellera samspelet mellan en funktionsvarierande flygmotorkomponent och tillgängliga svetstekniker. En begränsning av denna demonstration är emellertid avsaknaden av realtidsdata av de samspelande systemen, vilket är en viktig del av konceptet ”digital tvilling”. Genom att inkludera realtidsdata kan bedömningarna bli alltmer tillförlitliga. Detta gör projektets resultat och framtidsriktning intressant som grund för fortsatt forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04859

Statistik för sidan