Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Cellulose Center (DCC)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2022
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Digital Cellulose Center är ett VINNOVA kompetenscentrum med visionen att etablera en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö. Miljön tillhandahåller expertis och infrastruktur för industridriven, exellent FoU inom området digitala cellulosabaserade produkter, som syftar till att göra produkter till en integrerad del i det framtida hållbara, digitala samhället och bidra till tillväxt för svensk industri. Med DCC som ett nav mellan industri och akademi har Sverige en ledande roll i att föra samman forskning och industri och skapa värde för ett hållbart samhälle.

Resultat och förväntade effekter

DCC samlar toppforskare inom cellulosa och organisk elektronik för att bedriva spetsforskning. Samarbetet och input från industrin har varit avgörande och genom flera processer som grundforskning och tillämpad forskning samt kompetensuppbyggnad skapar DCC värde i form av ny excellent kunskap som används i nya industriella processer och produkter. Denna påverkan är tydlig i nya spin-out-företag, industriella partners och naturligtvis en positiv inverkan på utvecklingen av det hållbara samhället. Efter en framgångsrik 5-årig utvärdering går DCC nu in i sin andra fas, med Vinnova dnr 2022-03085.

Upplägg och genomförande

I DCC ingår de akademiska partnerna RISE, Linköpings universitet (LiU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH), tillsammans med en stor grupp företag som representerar områden som elektroaktiva material, papper och massa, förpackning och konvertering samt elektriska applikationer och energilagring. Forskningsverksamheten bedrivs inom fem forskningsområden: Design för en cirkulär bioekonomi, Energilagring och skörd, Materialdesign på fibernivå, Materialdesign för elektroaktivitet och annan funktionalitet samt Data- och signalöverföring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2023

Diarienummer 2016-05193

Statistik för sidan