Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Cellulose Center (DCC)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Syftet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö, Digital Cellulose Center som erbjuder expertis och infrastruktur för industridriven, excellent FoU inom Digital Cellulosa. I detta sammanhang representerar "Digital cellulosa" en teknikplattform som består av en ny klass av material bestående av cellulosa kombinerat med elektro-funktionella material. Målsättningen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att cellulosabaserade produkter ska bli en integrerad del av ett hållbart digitalt samhälle och bidra till ökad tillväxt för industrin.

Förväntade effekter och resultat

1. Generera kompetens, forskningsresultat och teknologiplattformar med hög vetenskaplig excellens och med industriell relevans. 2. Skapa en internationellt känd forskningsmiljö där industrin och akademin arbetar nära varandra inom grundläggande frågor och industriella utmaningar. 3. Etablera ett stort internationellt nätverk och omfattande samarbeten med externa organisationer som kan tillhandahålla kompletterande kompetenser 4. Attrahera ytterligare finansiering från t.ex. industri, EU och nationella stiftelser för att göra centrumet "självbärande" efter 10 år.

Planerat upplägg och genomförande

DCC kommer skapa ny kompetens genom långsiktiga, forskningsprojekt av hög industriell relevans inom 4-5 teman. Det detaljerade forskningsprogrammet kommer att baseras på industrins behov, men vara på en låg TRL nivå och med så många discipliner som möjligt är inblandade. Industrins engagemang kommer främst att vara genom industridoktorander och det kommer att vara stor rörlighet mellan de olika parterna för att stimulera kunskaps och erfarenhetsutbyte. Parternas existerande nätverk kommer att utgöra grunden för etableringen av nya internationella och nationella samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2022

Diarienummer 2016-05193

Statistik för sidan