DIGILOG - DIGITAL AND PHYSICAL TESTBED FOR LOGISTIC OPERATIONS IN THE PRODUCTION

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 7 993 400 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

DigiLog bygger på tre existerande fysiska och digitala testbäddar som knyts samman för att skapa en modern framtidsinriktad produktionslogistik. Det ska stödja en stegvis övergång till digitaliserad och hållbar logistik, där företag och användare kan hitta rätt automatiseringsnivå och teknik för sina logistikproblem. Den digitala tvillingen öppnar för att experimentera med nya sätt att bearbeta, analysera och använda insamlad data (simuleringsmodell och fysisk testbädd) för förbättrad planering, optimering av löpande processer och för underhållsändamål.

Förväntade effekter och resultat

DigiLog möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter (olika transportfordon exempelvis truck till AGV, nivå av manuell vs automatisk hantering), förbinder dessa med hjälp av IoT och tillåter undersökning av HMI och HRI-interaktion. Genom fysiska och virtuella miljöer hanteras insamlad data från manöverdon och sensorer i flera miljöer och därigenom identifieras möjliga förbättringar i informations- och materialflöde, organisationsnivåer samt hur digitaliseringsteknologi kan stödja människan vid logistikuppgifter.

Planerat upplägg och genomförande

DigiLog knyter samman tre testbäddar i Södertälje. Vi startar med en kravspecificering samt att definera de olika fysiska och virtuella komponenterna. Då projektet bygger på existerande testbäddar är det möjligt att parallellt testa olika komponenter och tekniker, men från månad 18 ska de vara fullständig integrerade. Parallellt med den här realiseringen genomförs olika forsknings- och utvecklingsaktiviteter på olika formar av HRI, HMI och MRI för att höja systemförståelsen och skapa riktlinjer för en modern framtida produktionslogistikmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04778

Statistik för sidan