Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

DeviceRadio: a new infrastructure for the Internet of Things that makes the benefits of IoT available to everyone

Diarienummer
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

DeviceRadio drivs av en stark tro på IoT för en bättre värld - IoT är en nödvändighet för hållbar utveckling såväl som för stärkt konkurrenskraft. Projektet är en viktig del i DeviceRadios utveckling mot vår vision att drastiskt förenkla utveckling av IoT-devices och -tjänster för utvecklare såväl som för mindre och större företag.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av ett framgångsrikt projekt utgörs av utveckling och utvärdering av prototyper och referensdesign inklusive feedback från pilotkunder som kan användas som input till nästa steg i DeviceRadios utveckling. Resultatet skall vara av sådan kvalitet att vi andra halvan av 2019 kan genomföra regional kommersialisering efter endast en kortare post-project-phase med mindre optimering och vidareuteveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är av avgörande betydelse för att utveckla och genomföra piloter för smart cities och smart factories. Projektet är indelat i tre faser. Den initiala fasen fokuserar på R&D-aktiviteter för vidareutveckling av kritiska funktioner i vår plattform för att kunna stödja prototyper och pilotprojekt. Den andra fasen fokuserar på utveckling av prototyperna tillsammans med partners och pilotkunder. Den tredje och sista fasen syftar till att genomföra och utvärdera piloterna samt ge viktig input till anpassa lösning, erbjudande och affärsmodeller inför kommersiell fas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02130

Statistik för sidan