DeviceRadio: a new infrastructure for the Internet of Things that makes the benefits of IoT available to everyone

Diarienummer 2018-02130
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

DeviceRadio drivs av en stark tro på IoT för en bättre värld - IoT är en nödvändighet för hållbar utveckling såväl som för stärkt konkurrenskraft. Projektet är en viktig del i DeviceRadios utveckling mot vår vision att drastiskt förenkla utveckling av IoT-devices och -tjänster för utvecklare såväl som för mindre och större företag.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av ett framgångsrikt projekt utgörs av utveckling och utvärdering av prototyper och referensdesign inklusive feedback från pilotkunder som kan användas som input till nästa steg i DeviceRadios utveckling. Resultatet skall vara av sådan kvalitet att vi andra halvan av 2019 kan genomföra regional kommersialisering efter endast en kortare post-project-phase med mindre optimering och vidareuteveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är av avgörande betydelse för att utveckla och genomföra piloter för smart cities och smart factories. Projektet är indelat i tre faser. Den initiala fasen fokuserar på R&D-aktiviteter för vidareutveckling av kritiska funktioner i vår plattform för att kunna stödja prototyper och pilotprojekt. Den andra fasen fokuserar på utveckling av prototyperna tillsammans med partners och pilotkunder. Den tredje och sista fasen syftar till att genomföra och utvärdera piloterna samt ge viktig input till anpassa lösning, erbjudande och affärsmodeller inför kommersiell fas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.