Den nya svenska produktionsmodellen

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Utifrån behov hos produktion inom svensk industri samt hälso- och sjukvård har en gemensam ansats tagits fram för utveckling av framtidens produktion kallad ´den nya svenska produktionsmodellen´. Här fokuseras anpassning till kontext, förmågan att identifiera och bygga vidare på egna styrkor samt addera en innovationsdimension med delaktighet i alla led. Ett konsortium med en plan för ett fortsättningsprojekt har utvecklats där industri, sjukvårdsorganisationer, arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer och forskare med sektorsöverskridande kompetens ingår.

Resultat och förväntade effekter

Inom industri- och sjukvårdsorganisationer har framgångsrika initiativ med goda effekter på hållbarhetsaspekter relaterat till prestation, effektivitet, medarbetare, kunder och miljö påvisats. En konstellation har formats med industri och hälso- & sjukvårdsorganisationer som redan konstaterat områden för ömsesidigt lärande. Ett fortsättningsprojekt möjliggör hållbara förändringsprocesser och organiserad kunskapsgenerering inom och mellan sektorer och ökad förmåga att kombinera daglig produktion med förbättringsarbete och innovationsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med utgångspunkt från uttalade behov inom industrin, hälso- och sjukvårdssektorn och arbetsmarknadens parter. Tio nulägesanalyser har genomförts utifrån ett gemensamt intervjuunderlag och två sektorsöverskridande workshops. Parallellt har projektidén och ansatsen speglats i dialog med andra aktörer, däribland HELIX VINN Excellence Centre och NOVO. En web-projektplats uppdaterades kontinuerligt och resultat från nulägesanalysen planeras att ske till Swedish Production Symposium (abstract inskickat www.sps12.se) och i en rapport, se bilaga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.