Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den hållbara besöks- och evenemangstaden

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Avsikten med projektet har varit att identifiera problem och möjligheter för en hållbar besöks- och eventnäring i Malmö. Vi har också strävat efter att få igång en aktiv dialog med aktörerna för att skapa samsyn och intresse för frågorna. Responsen har varit god och vi har ett bra underlag för att arbeta vidare med projektet i fas B.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har samlat branschen för att diskutera frågorna och fört upp dem på agendan. Vi har identifierat en rad problem och möjligheter för att på ett innovativt och nydanande sätt arbeta med hållbar stadsutveckling med fokus på upplevelser och event. Vi förväntar oss att minska resursförbrukningen på sikt, i nästa steg hoppas vi med gemensamma krafter kunna påverka leverantörer och utbud, vilket i sin tur kan stärka Malmös varumärke som en hållbar stad och få en positiv ekonomisk effekt på sikt.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis var det viktigt att identifiera och samla de aktörer som är relevanta för projektet. Detta i kombination med en omvärldsanalys som gav en bild av hur vi kan ta arbetet ett steg vidare för att utveckla ett unikt koncept. En förutsättning för detta var att identifiera vilka problem och möjligheter som finns för att göra hållbara event och vilka behov som finns hos besöksnäringen. I samverkan har en vidare projektidé arbetats fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02453

Statistik för sidan