Den digitaliserade process industrin

Diarienummer 2016-03362
Koordinator Lunds universitet - Reglerteknik Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 473 520 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Målet med denna förstudie (DigPI) är att 1) specificera vision och mål för en framtida digitaliserad processindustri, och 2) skicka in en forskningsansökan om ett fullskaligt forskningsprojekt. Både mål 1) och mål 2) är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en ansökan om ett fullskaligt forskningsprojekt samt en separat rapport (se bilaga) inkluderande lärdomar kring digitaliserings-behov i processindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har många projektparter och många leveranser varför det varit bra att dela upp projektet i fyra tydliga arbetspaket. Projektet inkluderade även ett antal möten där alla arbetspaket deltog.

Externa länkar

http://www.control.lth.se/Staff/CharlottaJohnsson/research-charlotta-johnsson/dig-pi.html

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.