Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den civila beredskapens förnyelse

Diarienummer
Koordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Den civila beredskapens förnyelse hade målet att utveckla missions och analyser för det civila beredskapssystemets förnyelse. Projektet genomfördes gemensamt av MSB och RISE Totalt deltog 122 personer i missionsmöten och avsevärt fler var del av projektet. Detta var i linje med ambitionen att mobilisera och engagera beredskapssystemet. Projektet nådde sitt mål att utveckla systemorienterade målsättningar/missions och syftet att inkomma med en ansökan om ett programkontor för ett Impact Innovation-program.

Resultat och förväntade effekter

Som resultat av projektet var en väl genomförd missionsprocess som ledde till en ansökan av relevans för ett programkontor för Impact Innovation. Resultat och effekter (utfallet) kan därmed sägas ha uppnåtts. En viktig effekt som också uppnåddes var att nätverk skapas mellan RISE och MSB och aktörer inom det bredare beredskapssystemet samt mellan olika aktörsgrupper som deltog i missionsprocesser och samtal kopplat till projektet . Mätbar effekt är också att ansökan till programkontor bygger på samarbeten mellan MSB, RISE, FHS, GU och UMU. Ett resultat av processen.

Upplägg och genomförande

Projektet byggde på arbetspaketen: Utveckla missions med analyser: Engagera samarbetsparter och utveckla organisation Strategisk analys Genomförandets ankar var missionsprocessen tre möten. Analysen och mobilisering kopplades tydligt till denna huvudprocess för att förberedelseprojektet skulle leda till en behovs- och aktörsdriven mission och ett ändamålsenligt kontor. Totalt deltog 122 person direkt i missionsprocessen. Att processen var inkluderande och öppen var en viktig faktor för ansökans relevans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03675

Statistik för sidan