Demonstration av energieffektiv SiC-kraftmodul med låg induktans

Diarienummer
Koordinator ASENSOR TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Syftet med projektet är att demonstrera ett byggsätt för SiC-kraftmoduler med väsentligt mindre inbyggda induktanser, högre arbetsfrekvens och högre energidensitet jämfört med standardmoduler. Vi avser ta fram ett kostnadseffektivt byggsätt i form av en modul som inkluderar både SiC-halvledare och kritiska kapacitanser. Byggsättet är kompatibelt med standard-mikroelektronik-produktionsmetoder, material och processer så att priset kan hållas på en acceptabel nivå.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att vi ska kunna demonstrera ett byggsätt för kraftmoduler där vi kan uppnå en högre switch-frekvens med bibehållen eller bättre energieffektivitet. Detta leder till att storleken hos passiva komponenter såsom transformatorer och filter kan reduceras och därigenom minskas kostnaderna för systemet, trots det högre priset på SiC-komponenterna och en högre energidensitet. Efter projektets slut förväntar vi oss även ha underlag för fortsatt utveckling av modul-byggsättet.

Planerat upplägg och genomförande

Nov-dec 2018: GE ställer upp den kravspecifikation som demonstrationsmodulen skall designas och utvärderas efter. Kraven ska vara kopplade till en möjlig kommersiell applikation. Asensor Technology arbetar med detaljerad design och simulering av modulen, ledningsbanor, trådbondnings-diagram och andra tillverkningsunderlag samt införskaffar material och komponenter. KTH förbereder mätuppställning Jan-mar 2019: Demostratormoduler byggs av Asensor Technology varefter KTH och GE ombesörjer mätning och utvärdering. Rapportering under mars-2019

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03481

Statistik för sidan