Delad energi är dubbel energi steg 3

Diarienummer 2017-03739
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 15 032 890 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2017 (autumn)

Syfte och mål

Delad energi är dubbel energi vill använda urban och industriell symbios-konceptet som ett arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala. Vi ser potential i utveckling och förverkligande av kretsloppslösningar inom industri med syfte att skapa framtida attraktiva hållbara städer. Projektet använder industriell symbios som arbetsmetod och affärskoncept för att restflöden ska utnyttjas som innovativa resurser i en cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ha resulterat i ett markant ökat intresse för industriell och urban symbios hos verksamheter och företag, både hos redan befintliga i staden och nyetableringar. Även efterfrågan på de återbrukskoncept, resursdeklarationer/- planer, affärsmodeller för lokal energidelning m m som är resultat från projektet ska röna nationellt och internationellt intresse. Detta ska säkerställas genom att det tidigt i projektet tas fram en kommunikations- och marknadsstrategi plan som ska säkra att resultaten sprids och kan nyttogöras.

Planerat upplägg och genomförande

Kärnan i projektets framdrift kommer att vara mötena, inom de olika arbetspaketen men också mellan dem. Detta för att det var under mötena mellan alla parter som steg 2-projektet gjorde sina största framsteg. Förutom de fysiska resultat som ska levereras, kommer projektet arbeta mycket med kommunikation och marknadsföring, dialog med intressenter från både näringsliv, myndigheter och civilsamhället samt gemensam kraftsamling för att främja urban och industriell symbios.

Externa länkar

Projekthemsidan sedan steg 2 fortsätter att vara projektets skyltfönster, inklusive intern delning av material.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.