Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

De nya jobben

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet har varit: Att bygga en öppen samverkansmodell med industriföretag, samhällsfunktioner och nyetablerade utländska akademiker som resulterar i ökad innovationstakt och integration. Detta mål är väl infriat i första version Andra leveranser som planlags har också gjorts som: intressentbevakning, projektavtal, analys av genomförd workshop, marknads strategi mm

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är att vi vet bättre hur vi ska skala upp den framtagna modellen för innovation och integration. Intressentkartläggningen gör att vi vet hur vi ska bygga ett konsortium för UDI Steg 2. Den genomförda workshopen gav mycket positivt resultat. Både de nyanlända och industriföretaget var väldigt nöjda. En av deltagarna ställde sig spontant upp och sa ´Jag vill tacka Sverige för det ni gjort´.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har kretsat runt framtagningen och genomförandet av den workshopmodell som testats. Ett annat fokus har varit att göra intressentkartläggningen. Båda dessa aktiviteter har givit oss bra kunskaper för att gå vidare. Internationella kontakter har sökts. Ett besök på Copenhagens Business School var planerat men fick ställas in p.g.a. sjukdom hos dem

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04392

Statistik för sidan