De Lekfulla Sakernas Internet

Diarienummer
Koordinator Linköpings kommun - Stadsmiljökontoret
Bidrag från Vinnova 5 250 476 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Projektet utvecklar nya koncept och tekniker för att skapa påverkbara och föränderliga IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser. Dessa bygger på lärande för hållbar utveckling och värdegrundsfrågor såsom inkludering och jämställdhet. I projektet genereras kunskap inom området samt läggs grunden till en IoT-hubb kopplad till lek och därigenom skapas förutsättningar för spridning av användningen av IoT i lekfulla sammanhang. På längre sikt kan projektet bidra till att öka barn och ungas handlingskraft i offentliga miljöer, samt öka barns fysiska aktivitet.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa IoT-förstärkta lekmiljöer som utnyttjar det påverkbara och föränderliga i digitaltekniken kommer projektet att bidra till att utveckla teknik, koncept samt det offentliga rummet i sig. I projektet vill vi bygga föränderliga digitalt förstärka installationer som kommunicerar med och påverkar varandra för ökad interaktion mellan deltagare. Projektet ska generera både kunskap och faktiska installationer i offentlig miljö. En viktig del av projektet är att en hubb skapas kopplat till lek och IoT och där universitet, företag och kommun ingår.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer projektets deltagande parter samordnas och samarbeta för att uppnå mål och resultat. Projektet kommer att bestå av flera delar. Dessa delar är utvecklade av fysiska installationer i offentlig miljö, utveckling av nya idéer och arbetssätt kopplat till IoT och lek, forskning kring IoT och lek samt att bygga upp en hubb kopplat till IoT och lek. En fysisk lekinstallation i Linköping kommer att vara basen för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-01511

Statistik för sidan