Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU

Diarienummer 2016-04319
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig resurshushållning
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Labbet ska sprida kunskap om möjlighet med ny digital teknik för avbildning, modellering och visualisering av skogsresurser, samt tillgängliggöra skogliga data. Målgrupper är skogsföretag, konsulter, myndigheter och studenter. SLU ger via labbet skogsnäringens aktörer tillgång till analyskompetens, data och programvaror för att utforska möjligheter att sambearbeta nya datakällor med egna befintliga data och att anpassa produkterna till den egna verksamheten. Labbet kommer även att tillhandahålla resurser för framskrivning och visualisering av skogliga prognoser.

Förväntade effekter och resultat

Minst en ny aktör per månad från skogsföretag/organisationer, konsulter och myndigheter får stöd och hjälp via det etablerade labbet. Labbet genererar minst två nya innovationer per år, t ex i form av nya inventeringsmetoder, högre datakvalitet, nya typer av analyser eller nya användare för etablerade analysmetoder. Labbet ordnar minst två workshops per termin, och ett hackathon genomförs under våren 2018. Ett blogginlägg per vecka presenteras. Provytedata från Riksskogstaxeringen (ca 1000 ytor) och 3D-data från ett 20-tal olika sensorer tillhandahålls för tre testområden.

Planerat upplägg och genomförande

Det fysiska labbet utrustas med programvaror och datorer för framställning av skogliga skattningar, visualisering av data och för modellering av scenarier för skogens utveckling. Forskare och miljöanalytiker med olika kompetens finns på plats för vägledning och för att svara på frågor. Labbet ska fungera som en fysisk arbetsplats och ska vara en kreativ miljö för möten, men även fungera som en nätbaserad resurs. Seminarier, temadagar och hackathon arrangeras och information sprids via internetkanaler. En initial tjänst för åtkomst till data för tre testområden sätts upp.

Externa länkar

Webbsida kommer att fungera från den 1 november 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.