Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig resurshushållning
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Syftet har varit att skapa en kreativ experimentell miljö för att främja ökad tillgänglighet och användning av skogliga data i svensk skogsektor. Verksamheten fokuserar främst på användning av 3D-fjärranalysteknik samt skogliga data och analysverktyg som hanteras av SLU. Privata företag och myndigheter har varit primär målgrupp och aktörerna har efterfrågat allt från enkla dataleveranser till omfattande samarbetsprojekt. Uppstarten av Skogsdatalabbet ledde till oväntat mycket uppmärksamhet i media. För närvarande undersöks former för möjlig fortsatt verksamhet vid SLU.

Resultat och förväntade effekter

Skogsdatalabbet förväntas generera innovationer i form av nya inventeringsmetoder, högre datakvalitet, nya typer av analyser eller förbättrade beslutsunderlag. Satsningen har lett till förbättrad datatillgänglighet, externa aktörer har fått tillgång till data, användarstöd och utbildning för olika verktyg samt analyskompetens och rådgivning. Riktade fallstudier och demoprojekt har genomförts tillsammans med särskilt utvalda externa aktörer, vilket har lett till nya tjänster, avslutade samt pågående demonstrationsprojekt samt ideer till nya samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Vi valde att etablera Skogsdatalabbet som en integrerad del i den befintliga organisationen. Projektmedarbetarna lade en relativt liten del av sin arbetstid i projektet. Ett annat tänkbart upplägg kunde varit att rekrytera en ny medarbetare alternativt en extern konsult som projektledare och externa konsulter för att genomföra vissa specificerade demoprojekt eller fallstudier tillsammans med externa aktörer. Detta hade troligen lett till fler användarexempel men även till att labbmiljön inte hade varit lika väl integrerad i den befintliga organisationen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2016

Diarienummer 2016-04319

Statistik för sidan