Datadriven klimatsmart livsstil

Diarienummer 2018-03143
Koordinator Swedish Development Group AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Projektet kommer att skapa en prototyp där Deedster är en digital coach för en mer klimatsmart livsstil. Baserat på användarnas faktiska köptransaktioner och dynamiska klimatavtryck, grupperas de efter speciella mönster. Med hjälp av AI kommer Deedster att uppfatta användarens konsumtionsmönster och upptäcka de områden där det finns potential att minska klimatpåverkan. Användare kommer då enkelt och systematiskt att kunna minska sina klimatavtryck.

Förväntade effekter och resultat

Deedster ger direkt samhällsnytta genom den minskade klimatpaverkan användarnas engagemang ger upphov till. Deedster har som mål att halvera användarnas avtryck på 5 år och det här projektet kommer att resultera i en högre effektivitet i att nå det målet. Vi beräknar öka retention hos användarna med 50% när vi kan införa en fullskaleversion av prototypen som nu genomförs, men detta kommer att valideras under projektets gång.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i 3 faser och i 7 arbetspaket. Den första fasen handlar om att koppla upp sig mot en partnerbank och hämta hem köptransaktioner samt att koppla upp relevant klimatdata per branschkategori. I fas två arbetar vi med det datat, bygger en mappningsmotor för klimatdata och en kategoriseringsmotor för användargrupperna. I den sista fasen bygger vi ML stöd för rekommendering av deeds samt hur allt detta ska presenteras i front-end, för användarna.

Externa länkar

Hemsida för företaget och initiativet i sin helhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.