Datadriven InnovationsArena

Diarienummer 2014-00807
Koordinator Malmö högskola - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 8 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Specifikt har projektet haft tre mål: 1. Att baserat på datadriven innovation stärka kollektivtrafikens roll som alternativ till bilar. 2. Att stimulera människor i rörelse på delade stråk och platser på ett hållbart sätt. 3. Att identifiera hinder för design av tjänster som bygger på existerande datakällor och delning av data mellan aktörer, relaterat till mål 1 och 2. Dessa mål har bemötts i samband med utveckling av 27 koncept, inklusive 17 prototyper som bidragit till att 7 koncept nått proof-of-concept. Ytterligare bland annat 3 rapporter ingår, speciellt knutna till mål 3.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från detta projekt har varit en stark etablering av samarbete mellan parter som är av intresse att fortsätta vidareutveckla. Förväntade långtidseffekter av projektet inkluderar förbättrade rutiner för delning av data såväl inom enskilda större parter som mellan parter. Speciellt den rapport av dataset från Skånetrafiken som framtagits exemplifierar hinder och möjligheter som kan vara av relevans även för andra än Skånetrafiken. Fyra proof-of-concepts efterlämnas i fortsatt drift, varav ena är en plattform för tredjepartsutveckling på öppna datakällor.

Upplägg och genomförande

En styrgrupp med representant från samtliga parter, en operativ ledningsgrupp med parter som haft starkast involvering i dagligt praktiskt arbete. Dagligt arbete i en uppsättning om fyra arbetspaket: två ansvarat för konceptutveckling med parterna i resp. region, ett arbetspaket för innovationsprocess och användarstudier, samt ett arbetspaket för projektledning. Innovationsprocessen har varit att från idé med problemställning gå till konceptbeskrivning och nutidspositionering. Iterativ prototyputveckling och utvärdering har vidareutvecklat och validerat koncept.

Externa länkar

An explorative approach to datadriven value creation from industry-research collaboration between 20+ partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.