Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadriven ehandelskonvertering

Diarienummer
Koordinator LIZER GROUP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Lizer Group´s B2B-produkt Store Clerk hjälper ehandlare att konvertera besökare till kunder med hjälp av framåtblickande konsumentdata. Bolaget har, i enlighet med projektets syfte, utvecklat en tidig prototyp av en kontrollpanel för bolagets konverteringslösning Store Clerk. Tanken är att ehandlare på ett effektivt sätt skall kunna basera prissättnings- och marknadsföringbeslut på vår data även med tiotusentals kunder och SKUs.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fastställt att stora butiker vill ha lösningen men med kravet att lösningen måste automatgenerera uppföljningar och rekommendationer för att bli riktigt relevant. Den prototyp som vi nu tagit fram är ett mycket bra steg på vägen

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av tre huvuddelar: 1. Research: Diskussioner och möten har hållits med ett stort antal potentiella kunder av varierande storlek för att förstå vad som efterfrågas för att lösningen skall bli så användbar som möjligt. 2. Design/UX: Vi har tagit fram olika förslag till presentation vilka vi diskuterat med kunderna. De delar som kunde utvecklas isolerat har skickats vidare till steg tre, utveckling. 3. Utveckling och test: Vi har utvecklat en tidig variant av kontrollpanelen som testas av potentiella kunder

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00303

Statistik för sidan