Cyclist Collision Avoidance Using Imagery Sensor

Diarienummer 2016-02522
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång 2015-06963-en

Syfte och mål

Andelen cykelolyckor med skador som följd ökar samtidigt som det totala antalet trafikolyckor minskar i Europa. Målet för projektet är att utveckla tillförlitliga och robusta algoritmer för ett bilintegrerat kamerasystem som kan detektera cykel+cyklist som ett ekipage. Genom att klassificera både cykel+cyklist, tolka intention och prediktera dess rörelse kan aktiva system förbättras för att reducera antalet cykelolyckor och antalet skador.

Förväntade effekter och resultat

Förståelse hur man genom aktiva system i bilar kan undvika eller mildra kollisioner med cyklister och därigenom en estimering av förväntad minskning av antalet olyckor.

Planerat upplägg och genomförande

Genom olika arbetspaket där Autoliv, Linköpings Universitet och Trafikverket deltar och levererar resultat till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.