Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Creating Synergies between MBSE and Design Thinking

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 215 543 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Målet var att överföra kunskap från tidigare forskning, men framförallt att få direkt erfarenhet av organisatoriska utmaningar som uppstår vid utveckling av komplexa system när alltmer prototyper och test görs i virtuell form. Under de månader jag vistats på Saab har jag genom dagligt deltagande i allt ifrån möten och workshops till kurser och vanliga lunchdiskussioner lärt mig mycket om de speciella förutsättningar som gäller inom en organisation som utvecklar komplexa, kritiska system, med långa tidsperspektiv och oregelbundna möjligheter att starta ”på vitt papper”.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med projektet var att skapa ett starkt forskningssamarbete mellan Saab, LiU och Stanford University kring möjligheterna att kombinera MBSE (fokus på systemdefinition och förståelse och virtuella modeller) och Design Thinking (fokus på användarbehov och snabba, enkla fysiska prototyper) i utvecklingen av komplexa system. Utfallet blev stort ömsesidigt lärande, utkast till två gemensamma forskningsprojekt, fortsatt samarbete och experimenterande till hösten, samt ett utkast till nytt mastersprogram.

Upplägg och genomförande

Jag arbetade med en DT-inspirerad metod. Jag spenderade sammanlagt tre månader på Saab och var placerad på avdelningen för Metodstöd, delade rum med två försändringsledare och var en del av det dagliga där. Jag gjorde intervjuer med alltifrån flygprov till mätingenjörer för att förstå verksamheten, men deltog även i utbildning och kurser. Vi åkte gemensamt till Stanford en vecka i december där vi hade workshops för att definiera vad vi ville åstadkomma tillsammans. I maj åkte jag sedan tillbaka dit för ytterligare diskussioner och utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2018

Diarienummer 2018-02433

Statistik för sidan