Creating Synergies between MBSE and Design Thinking

Diarienummer 2018-02433
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 215 543 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Att skapa ett starkt forskningssamarbete mellan Saab, Linköpings universitet och Stanford University kring möjligheterna att kombinera MBSE (fokus på systemdefinition och förståelse och virtuella modeller) och och Design Thinking (fokus på användarbehov och snabba, enkla fysiska prototyper) i utvecklingen av komplexa system.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att använda detta mobilitetsinitiativ som ett interaktivt sätt att överföra kunskap från tidigare forskning kring MBSE på Saab, men framförallt för att få direkt erfarenhet av organisatoriska utmaningar som uppstår vid utveckling av komplexa system när alltmer modeller, prototyper och test görs i virtuell form. Målet är att förvandla de praktiska insikterna till en gemensamt producerad forskningsansökan.

Planerat upplägg och genomförande

Mobilitetsinitiativet kommer att ha tre huvudaktiviteter: 1) Interagera/arbeta med/skuggning av olika intressenter (som tex utvecklare, testare, projektledare) för att identifiera utmaningar som Metodstödsgruppen vid Saab (som arbetar med genomförandet av MBSE) möter. 2) Utbyta erfarenheter och kompetenser mellan partner och utforska de behov som identifierades i det första steget för att identifiera forskningsvinklar. 3) Skriva en gemensam forskningsansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.