Creating Synergies between MBSE and Design Thinking

Diarienummer 2018-02433
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 215 543 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2019
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta