Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära och cellulosabaserade 3D-printingfilament

Diarienummer
Koordinator Add North AB (reg. Moundl AB) - Add North 3D AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Viktiga resultat som projektet gav

Stora steg har tagits mot att göra 3D-printingen hållbar på riktigt, vilket var syftet med projektet. Detta har gjorts genom att följande mål har uppnåtts: * En cirkulär affärsmodell har etablerats för recirkulering av restflöden från 3D-printing * Metoder och utrustning för sortering och återtillverkning av restflöden från 3D-printing har identifierats * 3D-printbar plast från cellulosa har producerats med relativt hög effektivitet, i en process som bedöms möjlig att skala upp i ett framtida utvecklingsprojekt

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av förstudien leder till att våra kunder nu kan skicka tillbaka oanvänt material och misslyckade utskrifter mot rabatt på framtida köp. Denna modell är den första av sitt slag och förväntas leda till ett ökat cirkuläritet-tänk i branschen i stort. Kunder kommer dessutom kunna köpa recirkulerade filamentprodukter av oss. Cirkuläriteten fullbordas när materialen dessutom är helt baserade på restflöden från den svenska skogsindustrin, istället för fossila- eller högvärdiga kolhydratkällor, vilket uppnåddes i labbskala och ska skalas upp i utvecklingsprojektet.

Upplägg och genomförande

En affärsmodell togs fram genom intervjuer av kunder och logistikaktörer, där återförslutbara returpåsar bedömdes som det bästa sättet att recirkulera material. Utrustning, metoder och cirkulär produkt identifierades och utvecklades för att återtillverka material. En provbatch cellulosaplast togs fram på labbnivå genom en process som för första gången kördes end-to-end i detta syfte. Produkten fick snarlika egenskaper som konventionella motsvarigheter. Processen bör anpassas för storskalig produktion, vilket bedöms som möjligt & ingår i kommande utvecklingsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04303

Statistik för sidan