Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära inredningar - potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 991 059 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Projektet "Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor" har undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler i stället för att köpa nytillverkat när man renoverar kontor eller bygger nytt. Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete med: Moelven Modus, Anna Holst från Temagruppen Sverige, LINK Arkitektur, Ecophon Saint-Gobain, Nordic Green Design, Ogeborg, Albin i Hyssna, Interface, från Kompanjonen, Vican, Vasakronan, Akademiska Hus. Samtliga partners har bidragit med uppgifter som ligger tillgrund för de genomförda beräkningarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03167

Statistik för sidan