Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Chefen vet vad den ska göra men gör det inte, vi kan ändra på det!

Diarienummer
Koordinator HR2 Systems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet var att undersöka innovationsprojektets fortsatta genomförbarhet. Projektets 3 mål har uppfyllts: 1. Att förbereda för ett större användartest i fas 2 - är förberett och vi har identifierat organisationer för detta i fas 2 2. Att säkerställa en användardriven utveckling för applikation inom offentlig sektor - är gjort genom att involvera chefer och personal vid offentliga arbetsplatser under fas 1 i provtest 3. Att förbereda internationell marknadslansering - är gjort bland annat genom en marknadsstudie. Företaget vill fortsätta med dessa förberedelser under fas 2

Resultat och förväntade effekter

Fas 1 har visat på genomförbarhet för en fortsatt innovationsprocess både ur teknisk, praktiskt och ekonomisk synvinkel. Företaget har fått en god bas för ett fas 2 projekt och har en plan att föra innovationen mot internationell marknadsintroduktion inom offentlig sektor. En affärsplan har utvecklats för offentlig sektor.

Upplägg och genomförande

Fas 1 omfattade 3 arbetspaket (AP). AP 1 innehöll ett mindre användartest i en skola och ett sjukhus för att få användarfeedback inför större test, fastställa mät-protokoll samt manual och introduktionsutbildning inför kommande fas 2 projekt. Samarbetspartners för fas 2 identifierades. AP2 omfattade en utvärdering av tekniska förutsättningar med utveckling av mätmodul för processer och coachning, ny webbfunktion och app. AP3 utvärderade marknadsmässiga förutsättningar genom studie av betalningsvilja, konkurrent- och marknadsanalys och utveckling av affärsplan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00305

Statistik för sidan