Chefen vet vad den ska göra men gör det inte, vi kan ändra på det!

Diarienummer
Koordinator HR2 Systems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet var att undersöka innovationsprojektets fortsatta genomförbarhet. Projektets 3 mål har uppfyllts: 1. Att förbereda för ett större användartest i fas 2 - är förberett och vi har identifierat organisationer för detta i fas 2 2. Att säkerställa en användardriven utveckling för applikation inom offentlig sektor - är gjort genom att involvera chefer och personal vid offentliga arbetsplatser under fas 1 i provtest 3. Att förbereda internationell marknadslansering - är gjort bland annat genom en marknadsstudie. Företaget vill fortsätta med dessa förberedelser under fas 2

Resultat och förväntade effekter

Fas 1 har visat på genomförbarhet för en fortsatt innovationsprocess både ur teknisk, praktiskt och ekonomisk synvinkel. Företaget har fått en god bas för ett fas 2 projekt och har en plan att föra innovationen mot internationell marknadsintroduktion inom offentlig sektor. En affärsplan har utvecklats för offentlig sektor.

Upplägg och genomförande

Fas 1 omfattade 3 arbetspaket (AP). AP 1 innehöll ett mindre användartest i en skola och ett sjukhus för att få användarfeedback inför större test, fastställa mät-protokoll samt manual och introduktionsutbildning inför kommande fas 2 projekt. Samarbetspartners för fas 2 identifierades. AP2 omfattade en utvärdering av tekniska förutsättningar med utveckling av mätmodul för processer och coachning, ny webbfunktion och app. AP3 utvärderade marknadsmässiga förutsättningar genom studie av betalningsvilja, konkurrent- och marknadsanalys och utveckling av affärsplan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00305

Statistik för sidan