Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Centre for Advanced Medical Products

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Bidrag från Vinnova 52 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Avancerade terapier baserade på gener, celler eller vävnader (ATMP), har stor potential att generera helt nya sätt att behandla sjukdomar, t.o.m. stoppa, backa eller bota. Centre for Advanced Medical Products (CAMP) fokuserar på den vetenskap, teknik och infrastruktur som krävs för att implementera ATMP från laboratorium till klinisk praktik. Centret tar sig också an de system och organisatoriska utmaningar som har identifierats som hinder för utvecklingen av ATMP-fältet i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Integrering av prekliniska, kliniska, tekniska och andra vetenskapliga områden, med kommersialiseringskompetenser, kommer att påskynda forskningsimplementering, nya patientbehandlingar och industriell tillväxt. Projektet kommer att optimera samarbetet mellan såväl ATMP-infrastrukturer och aktiviteter inom akademi/hälsovård som kommersiell preklinisk och klinisk FoU. Detta kommer att underlätta vidareutveckling och kommersialisering av ATMP och öka Sveriges konkurrenskraft inom detta område.

Planerat upplägg och genomförande

Forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på tekniskt kritiska aspekter av utveckling och produktion av ATMP kommer att utföras parallellt med att adressera utmaningar som identifierats som hinder eller förutsättningar för utveckling av fältet. Denna kombinerade metod kommer att koppla ihop akademisk, klinisk och industriell forskning och utveckling i Sverige. Inom perioden 2018-2023 kommer CAMP att etableras som ett internationellt erkänt centrum för FoU av ATMP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 september 2023

Diarienummer 2017-02130

Statistik för sidan