Centrum biologiska läkemedel

Med detta erbjudande vill vi skapa starka möjligheter för forskning, metodutveckling och produktion och samarbeten mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård. Målet är att göra Sverige till en ledande nation för biologiska läkemedel

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 28 mars 2017

Centrum för biologiska läkemedel

Stängde 28 mars 2017

Med det här erbjudandet finansierar vi projekt som kan skapa miljöer för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Ansök senast 28 mars.

Senast uppdaterad 28 januari 2020

Diarienummer 2016-04751

Statistik för sidan