Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments (the eServices portal) close on Thursday 26 January at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 27 January at 8am the latest.

Centre for Advanced Medical Products

Reference number
Coordinator Umeå universitet - Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Funding from Vinnova SEK 48 000 000
Project duration January 2018 - December 2023
Status Ongoing
Venture Center for biologics
Call Center Biologics 2017

Purpose and goal

Avancerade terapier baserade på gener, celler eller vävnader (ATMP), har stor potential att generera helt nya sätt att behandla sjukdomar, t.o.m. stoppa, backa eller bota. Centre for Advanced Medical Products (CAMP) fokuserar på den vetenskap, teknik och infrastruktur som krävs för att implementera ATMP från laboratorium till klinisk praktik. Centret tar sig också an de system och organisatoriska utmaningar som har identifierats som hinder för utvecklingen av ATMP-fältet i Sverige.

Expected results and effects

Integrering av prekliniska, kliniska, tekniska och andra vetenskapliga områden, med kommersialiseringskompetenser, kommer att påskynda forskningsimplementering, nya patientbehandlingar och industriell tillväxt. Projektet kommer att optimera samarbetet mellan såväl ATMP-infrastrukturer och aktiviteter inom akademi/hälsovård som kommersiell preklinisk och klinisk FoU. Detta kommer att underlätta vidareutveckling och kommersialisering av ATMP och öka Sveriges konkurrenskraft inom detta område.

Planned approach and implementation

Forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på tekniskt kritiska aspekter av utveckling och produktion av ATMP kommer att utföras parallellt med att adressera utmaningar som identifierats som hinder eller förutsättningar för utveckling av fältet. Denna kombinerade metod kommer att koppla ihop akademisk, klinisk och industriell forskning och utveckling i Sverige. Inom perioden 2018-2023 kommer CAMP att etableras som ett internationellt erkänt centrum för FoU av ATMP.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 June 2017

Reference number 2017-02130

Page statistics