´CELL HEALTH´ Implementering av strukturer och verktyg för cellterapibehandling i sjukvård

Diarienummer 2014-04280
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Utveckling & Innovation, Innovationsplatsen,
Bidrag från Vinnova 15 753 850 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2014)

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att kunna erbjuda patienter den bästa behandlingen och att Sverige skall bli en ledande aktör inom cellterapiområdet. Genom att skapa affärsmöjligheter och innovationer i samarbete med företag och entreprenörer kan de problem som hindrar utveckling av cellterapi till en betydande behandlingsform överbyggas. Nya cellterapier, metoder och hjälpmedel kan prövas och förankras i den kliniska miljön, med målet att påskynda implementering av cellterapi till etablerad behandling.

Resultat och förväntade effekter

Storskaliga tillverkningsprocesser, behandling av patienter med T-cellterapi, fullständig logistik för patient- och cellproduktion, process för storskalig produktion av GMP LN-521, GMP-protokoll för derivering av embryonala stamceller, analysmetod för att utvärdera dendritiska celler för klinisk användning, identifiering av ligander på NK-celler associerade med tumörstroma i multipelt myelom, juridiska och ekonomiska villkor för inkludering av utländska försökspersoner i kliniska prövningar, implementerad klinisk organisation kring utveckling av cellterapi.

Upplägg och genomförande

Projektet har koordinerats från Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen. Projektet har drivits inom att antal arbetspaket med ansvariga delprojektledare och projektgrupper. En styrgrupp bestående av delprojektledarna och ett antal nyckelpersoner inom Karolinska har översett delprojektens och drivit övergripande frågor. Styrgruppen har letts av ordförande från Karolinska, och koordinator har sammanställt och rapporterat till VINNOVA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.