CEBOT - Certificate Enrollment for Billions of Things

Diarienummer 2015-02516
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 2 168 728 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra fullt automatiserad asymmetrisk kryptografi för sakernas internet (IoT) genom att lösa frågan om certifiering av kryptonycklar som är en av de största utmaningarna inom Public Key Infrastructure (PKI). Vid projektets slut kommer IoT-enheter att kunna ta emot digitala certifikat säkert och automatiskt via IoT kommunikationsprotokoll. Med automatisk registrering av enheter, en fungerande PKI och stöd för asymmetrisk kryptografi, kommer IoT-enheterna att kunna lämna laboratoriemiljöerna och på allvar bli fullvärdiga aktörer på Internet.

Förväntade effekter och resultat

Det är högst fördelaktigt för Sverige att ha tillgång till egna heltäckande säkerhetslösningar för cybersäkerhet, inklusive certifikatutfärdare som kan kommunicera med IoT-enheter och tillhandahålla tjänster för IoT-användare och företag. neXus kommer att tillhandahålla certifikat till IoT-enheter och ge IoT-startups en säker plattform att utgå från. neXus har många befintliga kunder i Sverige och detta projekt kommer att föra IoT säkerhet närmare dessa kunder. Genom nya protokoll för nyckelcertifiering kommer Contiki OS att förbättra sin funktionalitet och synlighet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av SICS Swedish ICT i samverkan med med Nexus Technology (neXus). Andra intressenter som stödjer projektet är Husqvarna, Ericsson, SAAB, SUST, Yanzi Networks, Intel och Scypho. Projektet genomförs i fyra separata faser: - Genomgång av nuläget inom nyckelcertifiering för sakernas internet, krav och användarfall. - Design av nya protokoll för nyckelcertifiering för sakernas internet. - Implementation av protokoll för nyckelcertifiering för operativsystemet Contiki och neXus Protocol Gateway. - Utvärdering, tillgängliggörande och standardisering

Externa länkar

Projektets webbsida på SICS