Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CAE methodology for vehicle snow packing and sensor availability for active safety and autonomous ve

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd 91300 Environment & Fluid Dynamics Centre
Bidrag från Vinnova 4 890 076 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-03029eng.pdf(pdf, 1368 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av fordons autonoma funktioner under tuffa väderförhållanden. Dessa funktioner är beroende av fordonets sensorer för att avläsa omgivningen, i kontakt med kontaminering såsom snö kan sensorernas funktion försämras. Projektet ska utveckla simuleringsmetoder för att möjliggöra tidig optimering av position, form och aktiv rengöring, för att säkerställa full funktion i verkliga kundmiljöer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i fyra vetenskapliga artiklar samt en doktorsavhandling inom områdena kemiteknik och flerfasflöden. De största framstegen har gjorts inom förståelsen och beskrivningen av ispartiklars egenskaper och hur dessa kan simuleras. För den svenska fordonsindustrin och mer specifikt för Volvo Cars så har projektet resulterat i ökad förståelse för hur och varför snö fäster på våra bilar samt en simuleringsmetod som idag används för att säkerställa funktionen av sensorerna på våra framtida bilar.

Upplägg och genomförande

I projektet samarbetade och bidrog fyra projektparter med olika kompetens: Volvo Cars med sin kunskap inom fordonsindustrin och beräkningsströmningsdynamik, Chalmers med kompetens inom partikelteknologi, Luleå tekniska universitet med snö och isforskning och en industridoktorand för att binda samman och forska. Genom projektet så har såväl teori som praktik använts för att nå vårt mål. Experiment i kylkammare, vindtunnlar och fälttester har utförts i kombination med formuleringen av matematiska modeller och utveckling av simuleringsverktyg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2023

Diarienummer 2017-03029

Statistik för sidan