CAE methodology for vehicle snow packing and sensor availability for active safety and autonomous ve

Diarienummer 2017-03029
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91300 Environment & Fluid Dynamics Centre
Bidrag från Vinnova 4 892 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-05454-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att upprätthålla tillgängligheten av aktiv säkerhet såväl som autonoma fordonssystem vid alla väderförhållanden. För att göra det kommer virtuella modelleringsverktyg att utvecklas för att förutsäga snövidhäftning på sensorytor och deras effekter på signalprestanda. Den detaljerade fysiken bakom snöagglomera och strukturell styrka måste studeras för att utveckla en CAE-modell. Med dessa verktyg blir det möjligt att utforma position och form av exponerade sensorns ytor för att garantera tillräcklig antenn eller optisk åtkomst i verkliga kundmiljöer.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntas utveckla en CAE toolbox för partikel fluid dynamik för att förutse snö, vatten och smutsuppbyggnad på fordonssensorer. Föroreningsmodellen ska kopplas till en antennradarmodell, vilket skulle göra det möjligt att förutse sensorens prestandaförluster på grund av föroreningar. Detaljerade kunskaper om snöagglomeration och partikelstruktur behövs för att karakterisera och utveckla en matematisk beskrivning. Forskningsfokus ligger på beskrivningen av fysiken bakom snö partikel kollision och agglomerering och att modellera dessa fenomen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektpartnerna valdes för att samla in olika kompetenser och styrka och gå med ihop dem. Volvo Personvagnar tar ledningen med kompetens inom vätskedynamik och CFD-simuleringar samt radarantennkompetens. Chalmers har ledande kunskaper inom partikelagglomering och Luleå är det ledande forskningscentret för snörelaterad vetenskap. Syftet är att öka kunskapen på en vetenskaplig gräns för snöagglomeringsfysik för att utveckla en CAE-modell som kan stödja produktutveckling för robust sensor och AD-system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.