Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bygglogistik för ökad resurshushållning och transporteffektivitet genom aktörssamverkan (BÖRjA)

Diarienummer
Koordinator Ragn-Sells Recycling AB
Bidrag från Vinnova 6 996 721 kronor
Projektets löptid maj 2023 - juli 2025
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förse byggbranschen med kompletta logistiklösningar (fysiska och informationsdelning samt affärsmodeller och policys) som möjliggör cirkulära materialflöden för ökad resurshushållning och ökad transporteffektivitet. Mål: *Minska avfallsmängder & miljöpåverkan i linje med Sveriges cirkulär ekonomi-strategi *Ökad resurshushållning och transporteffektivitet genom bättre informationsdelning, sortering & insamling

Förväntade effekter och resultat

*Teoretiskt och/eller praktiskt testade lösningar i form av tjänster, produkter och processer för ökad resurshushållning *Nya processer och tjänster för datadelning och planering som ger ökad samverkan mellan aktörerna som möjliggör minskad klimatpåverkan genom koordinering av transporter *Kartläggning och förslag på incitament via styrmedel för att främja resurseffektivitet och effektiv datadelning *Nya affärsmodeller för ökad resurseffektivitet, återbruk och återvinningsgrad och samtidigt öka samarbetet över affärsekosystemet

Planerat upplägg och genomförande

Genom en kombination av iterativ aktionsforskning i tre byggfaser (planering, utförande, rapportering) tillämpat på tre typer av byggprojekt (nybyggnation, renovering resp. rivning) och policy- respektive affärsmodell lab ser framtidens skalbara cirkulära lösningar dagens ljus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Diarienummer 2023-00519

Statistik för sidan