Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BudID Bankintegration

Diarienummer
Koordinator BudID Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med detta projekt är att tillsammans med våra utvecklingspartners att utveckla tjänstens hela kommunikationskedja för att kunna verifiera tjänsten

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet har mynnat ut i en MVP som möjliggjort test och validering av tjänsten för våra samarbetspartners. MVP har även bidragit att vi kunnat knuta nya intressenter till projektet där nya integrationsprojekt är inplanerade under våren.

Upplägg och genomförande

Vid projektets start fanns redan en beta version av budgivningsprocessen på plats utan koppling till bank. I detta projekt har fokus legat på att tillsammans med våra bankpartners förstå och beskriva hur en möjlig integration kan ske mot bankens system där även lagkrav samt bankens egna krav uppfylls. Större delen av projektet har utgjorts av workshops med olika relevanta parter med olika kunskapsområden för att slutligen komma fram till en integrationsstrategi som uppfyller de uppsatta kraven och villkoren. Denna strategi har även varit vår karta för den tekniska utvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01173

Statistik för sidan