BudID Bankintegration

Diarienummer 2018-01173
Koordinator BudID Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att digitalisera budgivningsprocessen av bostäder för att kunna erbjuda ett säkert, effektivt och transparent system för alla involverade parter. Målet är att ersätta dagens manuella, tidskrävande och bristande process. Fokus ligger på att erbjuda en förtroendeingivande och effektiv process som byggs digitalt tillsammans med marknadens nuvarande valideringsverktyg.

Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas med detta projekt att skapa en integrerad prototyp för att ge våra samarbetspartners en möjlighet att utvärdera verktyget och testa resultatet i mindre skala. Detta kommer leda till en effektivisering och konkretisering av marknadens krav samt utgöra underlag för produktutvecklingen i nästa steg, för framtagning av en slutprototyp.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokus ligger på att vidareutveckla och integrera första prototypen tillsammans med samarbetspartners. Projektet kommer att delas in i olika projektsteg där framtagande av juridiska avtal, integrationsstrategier, vidare applikationsutveckling av tjänsten och validering utgör huvuddelarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.