Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BtoMI - Low value biomass to high quality manufacturing industry

Diarienummer
Koordinator Meva Energy AB (publ)
Bidrag från Vinnova 4 613 469 kronor
Projektets löptid november 2019 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - utlysning SVE-FIN

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att utveckla en integrerad systemlösning mellan förgasare och industriella brännare som möjliggör att fossil gas kan ersättas i industrin med syngas från biomassa på ett kostnadseffektivt sätt. Detta mål anses vara uppfyllt och även visats i form av att mjukpappersföretaget Sofidel skrivit kontrakt om att sätta upp det utvecklade förgasnings -och brännarsystemet på deras bruk i Kisa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en kostnadseffektiv lösning för produktion av förnybar gas för ersättning av fossil gas inom industrin och med potential att kunna använda mer lågvärdiga biobränslen. Bara i den första installationen som projektet lett fram till finns en potential att reducera CO2 avtrycket med upp till 10 300 ton årligen.

Upplägg och genomförande

Efter en inledande analys satte projektgruppen upp en specifikation på vilka gaskvalitéer som mer lågvärdiga bränslen skulle kunna innebära. På detta sätt kunde systemet utvecklas för mer än bara fiberslam. Utifrån detta togs en brännarlösning fram som testades vid Meva Energy´s anläggning i Hortlax. Efter detta kunde förgasningsanläggningen och biokolshanteringssystemet designas om och kommer att installeras med den nya typen av multifuelbrännare på Sofidels bruk i Kisa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 september 2022

Diarienummer 2019-04588

Statistik för sidan