Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BtoMI - Low value biomass to high quality manufacturing industry

Diarienummer
Koordinator Meva Energy AB
Bidrag från Vinnova 4 641 400 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - gemensam utlysning Sverige-Finland

Syfte och mål

Idag bränns fossil gas för att generera värme till produktionsprocesser ex. torka mjukpapper, bränna keramik, smälta glas, aluminium osv. Samtidigt bränns stora mängder restprodukter från biomassa och genererar luftföroreningar. I vissa fall hamnar restprodukterna på deponi utan att cirkuleras Projektet ämnar förbättra kommersiella förutsättningar för ett förgasnings och brännarsystem genom: -Anpassning enligt kraven för en industriell brännarapplikation -Använda fiberslam från pappersindustrin i lokalt energisystem för att ersätta fossil gas i mjukpapperstorkning

Förväntade effekter och resultat

Utöver cirkulär effekt i den lokala symbiosen så kommer en installation av den innovativa förgasnings och brännarlösningen att direkt kunna reducera mer än 6 000ton CO2 årligen genom att ersätta fossil gasol. Enligt en preliminär utvärdering av WWF så har teknologin potential att spara 75 miljoner ton CO2 årligen, dvs. 1,5 gånger Sveriges totala utsläpp. Det finns ett tydligt marknadsdriv för den här typen av lösningar och även av hållbarhetspotentialen. Dessa parametrar kommer att stärkas från en redan hög nivå, men den tydligaste förskjutningen kommer att kunna ske i teknikmognad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utgå från restprodukter från mjukpapperstillverkaren Rexcell och anpassa Meva Energy’s förgasningsteknologi tillsammans med Finska Enviroburners brännarlösningar för att ta fram ett system som kan testas och utvärderas tillsammans med forskningsorganisationerna RISE ETC och RISE bioekonomi

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2021

Diarienummer 2019-04588

Statistik för sidan