Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BRAVE -- Laddtryckreglering av motorer med avancerade ventildrivtåg

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NEPP
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-05399sv.pdf (pdf, 279 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet har varit att ytterligare stärka det väletablerade samarbete som finns mellan Scania och gruppen för fordonssystem vid Linköpings universitet samt utveckla förståelse för hur en modulär styrsystemsarkitektur ska se ut för att hantera ökad komplexitet och delsystemsbegränsningar på ett effektivt sätt. Båda dessa mål anses väl uppfyllda med bl.a. projektledarens deltidstjänst vid universitetet och de 5 publikationer som producerats i projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Styrgruppens bedömning är att projektet mer än väl uppfyllt de förväntade resultaten och kvarstående effekter så som ovan nämnd tjänst.

Upplägg och genomförande

Majoriteten av projektarbetet har skett i examensarbeten och/eller resulterat i konferensbidrag i linje med god forskningssed.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2016-05399

Statistik för sidan