BRAVE -- Laddtryckreglering av motorer med avancerade ventildrivtåg

Diarienummer 2016-05399
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NEPP
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektet skall utveckla och implementera hur man optimalt utnyttjar och styr gasväxlingssystemet hos en effektiv tung förbränningsmotor med avancerat ventildrivtåg i en modulär fordonsframdrivningsarkitektur. Projektet bidrar med en funktionsarkitektur som ger bättre möjligheter till optimal framdrivning av fordon med konventionell eller hybrid drivlina med avseende på bränsleförbrukning och emissioner samt stärker samverkan mellan industri (Scania) och akademi (LiU).

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar utveckla en strategi och algoritm för gasväxlingsreglering i tunga Diesel- och Ottomotorer där VVT ingår som en huvudkomponent. För att möjliggöra maximalt utnyttjande av förbränningsmotorn i fordonet, där den förväntas samverka med olika typer av växellådor, hybridsystem, spillvärmeåtervinningssystem, och kombinationer därav, ska även ett kommunikationsinterface som stödjer hög grad av modularisering tas fram. Interfacet ska stödja funktioner med olika tidskonstanter, från termisk trögheten i efterbehandlingssystem till växlingstransienter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs med en senior forskare på heltid vid Linköpings Universitet och en industriell arbetsgrupp. Arbetsuppdelningen är sådan att universitetet utvecklar metoder och modeller för optimal gasväxlingsreglering och industrin arbetar med implementation, tänkbara applikationer samt övergripande systemering för integration i fordonsdrivlina. Genom tät samverkan mellan de akademiska och industriella parterna säkras informations- och tekniköverföringen mellan de båda parterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.