Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Branschriktlinjer för ökad återanvändning av vatten inom mejeriindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Policyutveckling för hållbar industri

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att ta fram underlag för att revidera branschriktlinjerna kring vattenanvändning i mejerisektorn. Målet är att ta fram ett bättre och tydligare underlag för var och hur man kan effektivisera vattenanvändningen vid livsmedelsproduktion inom mejerisektorn, utan att äventyra livsmedlets kvalitet och säkerhet.

Förväntade effekter och resultat

De reviderade branschriktlinjerna kommer att användas direkt på företagen i deras eget arbete med att öka takten vid införandet av, och minska risken vid, vattenbesparande åtgärder. Samt som vetenskapligt bakgrundsstöd och kunskapskälla vid kontakten mellan företag och myndigheter vid riskbedömningar kring vattenåteranvändning. Till följd av förändring i branschriktlinjerna (inom projektet) och efter implementeringen av en ökad återanvändning av vattnet på mejerierna (efter projektet) förväntas dricksvattenbehovet minska med upp till 70% från dagens nivåer.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer vi 1) identifiera typiska, branschgemensamma vattenbesparande åtgärder, 2) genomföra riskanalyser för identifierade möjligheter, 3) sammanställa och anpassa tidigare studier kring indelning av vatten i olika kvaliteter, samt 4) överföra resultaten till branschstandardformat och uppdatera riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets praxis. I projektet deltar RISE som huvudutförare, LRF Mjölk som policyägare, samt representanter för mejeriindustrin (Arla Foods, Gäsene mejeri och Norrmejerier).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2023

Diarienummer 2022-03095

Statistik för sidan