Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället

Diarienummer
Koordinator Sire Fastigheter Siretorp AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Med hjälp av vår innovationsmetod för bostadsutveckling har vi tagit fram en hållbar och skalbar affärsmodell som möjliggör nyproducerade hyresbostäder till ekonomiskt resurssvaga grupper för 1160:-/kvm/år utan att vara beroende av statliga subventioner. Genom utformning, innehåll och placering i staden kan bostäderna bidra till ett socialt- och ekonomiskt blandat samhälle vilket bidrar till att hålla samman staden som en funktionell och social enhet och minska den ökande polariseringen i samhället.

Resultat och förväntade effekter

I bilagan beskriver vi projektets arbetsprocess som visar hur vi kommer fram till en värdebaserad lösning i form av en affärsmodell. I slutet av bilagan visar vi på hur vårt projekt leder till besparingar för det offentliga. Där visar vi att samhällets boendekostnader kan minska med cirka 180 000 kronor per år och per strukturellt hemlös familj som vi kan erbjuda en bostad till. Vårt pilotprojekt har 45 lägenheter varav 35 stycken är för ekonomiskt utsatta familjer vilket gör att samhällets boendekostnader minskar med ca. 6,3 miljoner kronor per år och per fastighet.

Upplägg och genomförande

Vi har följt vårt upplägg med tjänsteutvecklingsprocessen. I affärsmodellsinnoveringsprocessen har vi tagit in ytterligare kompetens i form av affärsrådgivare. Det är personer från akademin (Jönköpings universitet), den privata sektorn (Stratiteq och Nordea) och från den offentliga sektorn (Almi och Innovation Skåne) med fördelningen; 3 kvinnor och 2 män. Dels för att för att få råd om processen dels för att få kompetent rådgivning kring affärsmodellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01380

Statistik för sidan