Blockchain Secured Doping Control System

Diarienummer 2018-01067
Koordinator Safe Doping Control Sweden AB
Bidrag från Vinnova 231 314 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Huvudmålet - ett nytt system för den globala anti-doping marknaden, en kombination av mekanisk och digital lösning, som ger en transparent och provtagningssäker lösning, som löser problem och brister som finns idag. Detta projekt har syftat att kartlägga befintliga problem och möjligheter, tydliggöra idéen och lägga grunden för en patentansökan. Vi har identifierat utmaningar och problem, vi förstår problembilden - vad som behöver lösas. Efter denna kartläggning tagit fram förslag till lösningar, etablerat en grundläggande design utifrån kundbehov och grund för ett patent.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt har gått snabbare än vad vi hade förväntat oss. Utifrån vårt grundläggande designarbete hos användare; provtagare, laboratorier, atleter och hästar, men också utvärdering av befintliga produkter och konkurrenters lösningar, har vi kunnat ta fram en stark och trovärdig lösningsidé samt en grund för ett patentskydd. Vårt angreppssätt har väckt stort intresse med anledning av marknadsförståelse och kombinationen med ny teknologi. I nuläget är antalet konkurrerande lösningar begränsat och potentiella affärsmöjligheterna därför gynnsamma.

Upplägg och genomförande

Arbetet i tre arbetspaket samt en IPR-process, som överlappat varandra har varit värdefullt. Vi har både levererar tydlig utveckling inom respektive område - provflaska, tjänstutveckling sant affär - och dragit nytta av synergierna för projektets mål. I projektplanen fanns lösningsidéer och en kundintegrerad designprocess. Genom att inleda med att skapa en gemensam kund- och intressent förståelse på djupet skapades en tydlighet i hur IT-lösningar och mekaniska lösningarna skulle kunna samverka för att skapa tydliga värden och för att skapa ett säkert system och säkra lösningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.