Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Blockchain Secured Doping Control System

Reference number
Coordinator Safe Doping Control Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 231 314
Project duration May 2018 - October 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Huvudmålet - ett nytt system för den globala anti-doping marknaden, en kombination av mekanisk och digital lösning, som ger en transparent och provtagningssäker lösning, som löser problem och brister som finns idag. Detta projekt har syftat att kartlägga befintliga problem och möjligheter, tydliggöra idéen och lägga grunden för en patentansökan. Vi har identifierat utmaningar och problem, vi förstår problembilden - vad som behöver lösas. Efter denna kartläggning tagit fram förslag till lösningar, etablerat en grundläggande design utifrån kundbehov och grund för ett patent.

Expected results and effects

Resultatet av detta projekt har gått snabbare än vad vi hade förväntat oss. Utifrån vårt grundläggande designarbete hos användare; provtagare, laboratorier, atleter och hästar, men också utvärdering av befintliga produkter och konkurrenters lösningar, har vi kunnat ta fram en stark och trovärdig lösningsidé samt en grund för ett patentskydd. Vårt angreppssätt har väckt stort intresse med anledning av marknadsförståelse och kombinationen med ny teknologi. I nuläget är antalet konkurrerande lösningar begränsat och potentiella affärsmöjligheterna därför gynnsamma.

Planned approach and implementation

Arbetet i tre arbetspaket samt en IPR-process, som överlappat varandra har varit värdefullt. Vi har både levererar tydlig utveckling inom respektive område - provflaska, tjänstutveckling sant affär - och dragit nytta av synergierna för projektets mål. I projektplanen fanns lösningsidéer och en kundintegrerad designprocess. Genom att inleda med att skapa en gemensam kund- och intressent förståelse på djupet skapades en tydlighet i hur IT-lösningar och mekaniska lösningarna skulle kunna samverka för att skapa tydliga värden och för att skapa ett säkert system och säkra lösningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 4 May 2018

Reference number 2018-01067

Page statistics