BioPitch

Diarienummer 2018-04008
Koordinator STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att stoppa spridningen av mikroplaster från konstgräsanläggningar ut i naturen och våra vattendrag. Målet är att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll.

Förväntade effekter och resultat

Om hypotesen kan valideras ger det potential för en omvälvande utveckling för tillverkningen av framtidens konstgräsanläggningar. Förväntat resultat gör det möjligt att avlägsna dagens miljöfarliga plaster från fotbollsplaner. För konstgräsindustrin visar resultatet att hela tillverkningskedjan från råvara till färdig konstgräsanläggning måste ställas om.

Planerat upplägg och genomförande

Hypotesen är att utveckla två materialspår, ett ligninbaserat granulat och ett som är en biokomposit där grot utgör en viktig beståndsdel. Projektet kommer i detta arbete att nyttja konsortiets samlade kompetens från råvara till marknad för att ge en heltäckande bild över materialens prestanda och möjlighet att nå marknadens krav i enlighet med FIFA Quality Pro och FIFA Quality, Projektet förväntas ta fram tillräckligt med material för att kunna prova minst två olika material enligt ovan i begränsad skala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.