Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biomethane web-platform to promote biomethane usage as vehicle fuel.

Diarienummer
Koordinator NeoZeo AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Genom genomförbarhetsstudien identifieras styrkor, svagheter, risker, möjligheter och resurser som behövs för att skapa den första biometan webbplattformen i Sverige. Genomförbarhetsstudien utgör grunden för framtida beslutsfattande när det gäller att utveckla denna webbplatform.

Långsiktiga effekter som förväntas

Biometan webbplatform kommer att leda till en ny affärsmodell för lokala biometanproducenter genom ny försäljnings- och distributionskanal. Webbplattformen kommer att skapa större bekvämlighet för slutanvändare av biometan för att hitta biometan bekvämt. Därför förväntas en ökning av användningen av lokalt producerad biometan som fordonsbränsle. Processen kommer att öka lokal biometanproduktion och minska mängden utsläpp av växthusgaser till förmån för miljön.

Upplägg och genomförande

Initiala ramar för biometanwebplattformen och användargränssnittet uppdaterades. En enkel prototyp av användargränssnittet skapades; Prototypen innehåller några utvalda funktioner. Vid detta tillfälle gjordes prototypen endast för en användare eller en uppgraderingsenhet. Ansökan hanterar många användare kommer att utvecklas i nästa fas. Dessutom har en första designutveckling för webbplattformen gjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2016-03437

Statistik för sidan