Biomethane web-platform to promote biomethane usage as vehicle fuel.

Reference number 2016-03437
Coordinator NeoZeo AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2016 - April 2017
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call Strategic innovation program PiiA - summer 2016

Purpose and goal

Genom genomförbarhetsstudien identifieras styrkor, svagheter, risker, möjligheter och resurser som behövs för att skapa den första biometan webbplattformen i Sverige. Genomförbarhetsstudien utgör grunden för framtida beslutsfattande när det gäller att utveckla denna webbplatform.

Expected results and effects

Biometan webbplatform kommer att leda till en ny affärsmodell för lokala biometanproducenter genom ny försäljnings- och distributionskanal. Webbplattformen kommer att skapa större bekvämlighet för slutanvändare av biometan för att hitta biometan bekvämt. Därför förväntas en ökning av användningen av lokalt producerad biometan som fordonsbränsle. Processen kommer att öka lokal biometanproduktion och minska mängden utsläpp av växthusgaser till förmån för miljön.

Planned approach and implementation

Initiala ramar för biometanwebplattformen och användargränssnittet uppdaterades. En enkel prototyp av användargränssnittet skapades; Prototypen innehåller några utvalda funktioner. Vid detta tillfälle gjordes prototypen endast för en användare eller en uppgraderingsenhet. Ansökan hanterar många användare kommer att utvecklas i nästa fas. Dessutom har en första designutveckling för webbplattformen gjorts.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.