Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioeconomy inkubatorprocess, ett ekosystem för utveckling av tillväxtföretag inom Bioekonomiområdet

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Under projekttiden har Sting Bioeconomi etablerat ett affärsutvecklande ekosystem med stark nationell och internationell profil. Det har vi bland annat gjort genom: - Utvecklat en specialanpassad trestegsprocess för bolag inom bioekonomi som till viss grad testats. Processen består av; Tryckfas, analysfas och expansionsfas. - Etablerat samarbete med industriella partners. - Etablerat samarbete med ledande aktörer inom området bioekonomi. - Påbörjat etablering av investerarnätverk med ett speciellt intresse för bolag inom bioekonomi.

Resultat och förväntade effekter

- Haft stort inflöde av case från olika orter och länder, i dag har 71 bolag varit i kontakt med Sting Bioeconomi. - Vi jobbar i dag med bolag från de nordiska länderna och även bolag från Storbritannien, Tyskland, Schweiz och USA. - Sju bolag finns i dag i expansionsfas och 11 bolag i analysfas. - Tre bolag i expansionsfas är redan på väg att etablera sig internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektresultatet är en bra grund för fortsatt utveckling av både inflöde av affärsidéer/bolag och Sting Bioeconomis förmåga att möta den efterfrågan som nu skapats. Projektet har fokuserat främst på tre områden: - Utveckling av unik process i tre steg - Arena för investerare inom bioekonomi (med Almi) - Marknadsföring nationellt/internationellt för inflöde av affärsidéer och nya partners Projektet har visat att miljön kring det regionala spetsområdet skoglig bioekonomi har stor potential för inkubation av både nationella och internationella bolag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2018

Diarienummer 2018-02545

Statistik för sidan