Bioeconomy inkubatorprocess, ett ekosystem för utveckling av tillväxtföretag inom Bioekonomiområdet

Diarienummer 2018-02545
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017