Bioeconomy inkubatorprocess, ett ekosystem för utveckling av tillväxtföretag inom Bioekonomiområdet

Diarienummer 2018-02545
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Sting Bioeconomy etableras för att skapa förutsättningar för kommersialisering och utveckling av tillväxtföretag inom skoglig bioekonomi, inom Sverige men också internationellt. Sting Bioeconomy etableras med bas i Värmland där en redan attraktiv miljö finns men som förstärks med en professionell process för affärsutveckling baserad på Stings nuvarande arbetsmetoder, verktyg och upparbetade nätverk, allt med ambition att skapa ett nationellt och internationellt ekosystem för utveckling av tillväxtföretag inom bioekonomi-området.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade långsiktigt resultat är:uppbyggande av industriella samarbeten och aktiva industriella nätverk över branschgränser och landgränser; ökad kommunikation och massmedialt intresse kring nya affärsidéer och innovationer inom Bioekonomi-området; kartläggning av global "best practise" och anpassning av egna modeller för affärsutveckling; ett agilt ekosystem som bygger på transparens och aktivt deltagande. Sammanfattningsvis en ökad svensk attraktionskraft gentemot det internationella nätverket av entreprenörer, innovatörer och kapitalmarknad.

Planerat upplägg och genomförande

Tre delprocesser kommer att etableras för att utveckla ekosystemet: Att säkerställa inflöde av start-ups genom att aktivt samverka med övriga innovationsaktörer i Sverige och internationellt (egna aktiviteter och tillsammans med andra). Att attrahera internationellt kapital genom att utveckla och implementera en bra och effektiv struktur för kommunikation kring såväl innehåll som ekosystemets ambition. Att utveckla aktiv samverkan (”corporate engagement”) med industriella partners genom individuella avtal och gemensamt lärande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.